BIM'in Boyutları

/ Blog / BIM'in Boyutları

 •3D: Yapının 3 Boyutlu dijital modelinin oluşturulması

•4D (Zaman): 3D BIM Modeline İş Programı entegre edilmesi (Ör: Elemanlara WBS kodu girilmesi)

•5D (Maliyet): 3D BIM Modelindeki elemanlara maliyet bilgisinin girilerek bütçe yönetimi yapılması

•6D (Sürdürülebilirlik): 3D BIM Modeli üzerinden enerji analizleri yapılması (Güneşlenme süresi, yeşil bina analizi vs..)
 
•7D (İşletme): 3D BIM Modelinin Bina işletmesinde kullanılması (elemanlara garanti ve bakım parametreleri girilmesi, müdahale prosedürleri, eş zamanlı olarak enerji yükü izleme vs..)

 

Diğer Bilgi Sayfaları

Sayısallaştırma süreçleri

Size uygun en doğru çözümü sunabilmemiz için...