BIM Nedir?

/ Blog / BIM Nedir?

Tanım: BIM: (Building Information Modelling) Yapı Bilgi Modellemesi olarak ifade edilir.Yapının fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinin dijital olarak temsil edilmesidir. Mimarlık, mühendislik ve inşaat (AEC) profesyonellerine, bina ve altyapıyı daha verimli planlama, tasarlama, inşa etme ve yönetme konusunda bilgi ve araçlar sağlayan akıllı bir 3D model tabanlı bir süreçtir.

•BIM Modeli bir bilgi veritabanıdır. BIM süreci de bu veritabanının yönetilmesidir.

•Akıllı objeler kullanılarak binanın dijital modelinin oluşturulması ve üretilen bilginin proje üyeleri arasında eş zamanlı olarak aktarılması sürecidir.
 
•Konsept tasarım aşamasından başlayıp binanın işletilmesine kadar giden süreci tanımlar.
 
BIM’in Etkin Olarak Kullanıldığı Alanlar:
 
•3D  Modelleme

•Koordinasyon

•Çakışmaların Tespiti

•4D Modelleme ve Simulasyon

•Metraj, Maliyet Tahmini ve Bütçe Takibi

Diğer Bilgi Sayfaları

Sayısallaştırma süreçleri

Size uygun en doğru çözümü sunabilmemiz için...