Yapı Endüstrisinin Dijital Platformu.

BİRLİKTE GELECEĞİ İKİ KERE İNŞAA EDİYORUZ, İLKİ BİZDEN DİJİTALDE

Ne mi Yapıyoruz?

Hayatın her alanını etkilemeye başlayan ve kaçınılmaz olan dijital dönüşümün yapı endüstrisi için en önemli kulvarlarından birisi BIM (Building Information Modeling) dir. BIM, bir inşaat proje sürecinin, konsept aşamasından işletmeye alma aşamasına kadar olan sürecin bilgisayar ortamında simüle edilmesidir. BIMMade, bu metodolojiyi bir standart, hatta bir devlet politikası haline getirilmesini hedefler ve bu amaç için çalışır, uluslararası alanda rekabet edebilir bir sektör inşaası için bilgi ve teknoloji üretir .

Image

BIM (Yapı Bilgi Yönetimi) Akıllı Nesne Model Kütüphanesi

Yapı endüstrisi için üretilen ürünlerin 3B dijital ikizi olan BIM akıllı elemanları model kütüphanesi.

Kütüphane
Image

BIM(Yapı Bilgi Yönetimi)Tasarım ve Yönetimi Çözümleri

BIM (Yapı Bilgi Yönetimi) metodolojileri ile entegre Dijital Tasarım-Yönetim ve Yazılım Çözümleri

Çözümler
Image

BIM (Yapı Bilgi Yönetimi) Eğitim Akademisi

Yapı endüstrisi profesyonellerine BIM ile ilgili yetkinlik kazandırmak için düzenlenmiş kurumsal ve bireysel uzmanlık eğitimleri

Akademi